นโยบายการคืนผลิตภัณฑ์

 • 1. ลูกค้าสามารถคืนผลิตภัณฑ์ให้กับ Greaterpharmashop ได้ในสภาพเดิม การแพ็คผลิตภัณฑ์คืน ต้องเหมือนกับทีได้รับผลิตภัณฑ์ โดยห่อกันกระแทกเพื่อให้สินค้ากลับมาถึงในสภาพเดิม และ บรรจุภัณฑ์ / กล่องไปรษณีย์ ต้องไม่ถูกเปิด แกะ ฉีก หรือมีร่องรอยการใช้งานของผลิตภัณฑ์ (หากผลิตภัณฑ์เกิดความชำรุด หรือเสียหาย จะไม่สามารถคืนได้)
 • 2. ผลิตภัณฑ์จะต้องถูกส่งคืนภายใน 14 วัน (นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) นับจากวันที่ได้รับผลิตภัณฑ์จาก Greaterpharmashop โดยส่งผลิตภัณฑ์กลับมาทางช่องทางที่มีหมายเลขพัสดุติดตามได้
 • 3. ระบุที่อยู่จัดส่งคืนมาที่ Greaterpharmashop
  เลขที่ 46/1-2  ถ.จรัญสนิทวงศ์ 40 แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
  โทรศัพท์ : 02-300- 1661 พร้อมระบุหน้ากล่องว่า “สินค้าคืน”
 • 4. ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งคืน ยกเว้นกรณีที่การคืนเป็นผลมาจากข้อผิดพลาดของทาง 1948beauty
 • 5. ต้องส่งหมายเลขพัสดุทางอีเมล [email protected] พร้อมระบุหมายเลขคำสั่งซื้อ, สาเหตุการคืนผลิตภัณฑ์ และระบุเบอร์โทรศัพท์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

 

    ตัวอย่างการแจ้งคืนผลิตภัณฑ์

     – แจ้งหมายเลขคำสั่งซื้อ  000xxxx
     – รายละเอียดเพื่อขอคืนสินค้า …………………………
     – เลขติดตามพัสดุ EF000000000TH ……………………………..
     – เบอร์ติดต่อ 0800000000 …………………………….

     – แจ้ง Lot ผลิต (กรณีสินค้าติดปัญหา) …………………………

ส่งมาที่อีเมล [email protected] หรือด่วนติดต่อได้ที่เบอร์ 02-300-1661

          

 

ลิตภัณฑ์ที่ไม่รับคืน

Greaterpharmashop ไม่รับคืนในกรณีต่อไปนี้:

 • 1. ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ซื้อจาก www.greaterpharmashop.com
 • 2. ผลิตภัณฑ์มีร่องรอยการแกะ ฉีก เปิด หรือใช้แล้ว (รายละเอียดเพิ่มเติมตรวจสอบที่สาเหตุการคืนผลิตภัณฑ์ )