บริษัท เกร็ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด ได้รับความไว้วางใจให้ผลิตสินค้าภายใต้ลิขสิทธิ์ของบริษัทชั้นนำต่างประเทศ และนี่คือข้อพิสูจน์ถึงมาตราฐานระดับสูงในการผลิตยาโดยบริษัท เกร็ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด

มีการควบคุมคุณภาพสินค้า และกระบวนการทดสอบสินค้าในห้องปฏิบัติ (ห้อง Lab) ในระหว่างการผลิตอย่างต่อเนื่อง ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย บุคลากรผู้เชี่ยวชาญ และสินค้าทุกชิ้นต้องได้รับการทดสอบจนแน่ใจว่าจะคงคุณภาพเดิมไปตลอดการเก็บรักษา ระบบการผลิตที่ทันสมัยและเข้มงวดในการควบคุมคุณภาพของเราการันตีได้จากการได้รับ หนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตยา ( GMP Certificate ) ในมาตราฐานขององค์การอนามัยโลก (WHO) โดยองค์การอาหารและยา (TFDA) กระทรวงสาธารณะสุข

 

โดยคุณลูกค้าสามารถเลือกสรรสินค้าคุณภาพในช่องทางออนไลน์แต่ละหมวดดังนี้
 

 

 
GREATERPHARMA ของใช้ส่วนตัว